3737

Công ty TNHH phát triển nhân lực &SX mộc nội thất Hải Âu

Địa chỉ : Xã Anh Tường – huyện Vĩnh Tường – tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0211.3859556
Fax : 0211.3889222
Email : Đăng nhập Can view
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Công ty TNHH phát triển nhân lực &SX mộc nội thất Hải Âu

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Xã Anh Tường – huyện Vĩnh Tường – tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0211.3859556
Fax : 0211.3889222
Email : Đăng nhập Can view
Ngày cấp : 15/05/2003
Ngày thành lập : 01/06/2003
Tên giám đốc : Kiều Đức Thưởng